Tämä sivu on tarkoitettu sähköisen aloitteen jättämiseksi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajistolle. Voit jättää aloitteen edustajistoryhmän edustajana, yksittäisenä opiskelijana tai opiskelijaryhmänä. Sähköisen aloitelomakkeen jättäminen edellyttää ylioppilaskunnan jäsenyyttä. (Huom! Muut kuin jäsenet voivat jättää aloitteen toiminnanjohtajalle sähköpostitse). Jos aloite halutaan käsittelyyn seuraavaan edustajiston kokoukseen, on aloite jätettävä kahdeksan (8) vuorokautta ennen edustajiston kokousta.

Voit käydä katsomassa arkistoidut sekä tällä hetkellä käsittelyssä olevat aloitteet täältä. Esimerkkialoitteen löydät täältä.

Sähköinen aloitelomake

* merkityt kohdat pakollisia.


  • 0 / 50 merkkien enimmäismäärästä


  • 0 / 50 merkkien enimmäismäärästä


  • 0 / 50 merkkien enimmäismäärästä


  • 0 / 50 merkkien enimmäismäärästä


  • 0 / 80 merkkien enimmäismäärästä

  • Kirjoitathan perustelut miksi aloite tehdään ja miksi juuri JYYn tulisi ottaa tämä huomioon.

  • Kirjoita tähän mihin toimenpiteisiin aloite velvoittaisi. Ilman velvoitteita tai toimenpiteitä aloite on vain kannanotto!

  • Maksimissaan 5 liitettä


50 § Aloitteen käsitteleminen

Edustaja tai edustajistoryhmä voi tehdä kokouksessa aloitteen jonkin ylioppilaskunnan asian järjestämiseksi tai selvittämiseksi. Aloitteen esittelee sen allekirjoittanut henkilö tai allekirjoittaneen ryhmän jäsen, hallitus vastaa siihen ja käydään tarpeellinen keskustelu. Edustajisto voi lähettää aloitteen hallitukselle toimenpiteitä varten.

Ylioppilaskunnan piirissä toimivilla järjestöillä tai ylioppilaskunnan jäsenellä sekä ylioppilaskunnan työntekijöillä on oikeus tehdä aloitteita ylioppilaskunnan edustajistolle.

Mikäli aloite katsotaan Suomen lain tai hyvien tapojen vastaiseksi, edustajiston puheenjohtaja, toiminnanjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja voivat yksimielisellä päätöksellä hylätä aloitteen etenemisen edustajiston käsittelyyn. Edustajiston kokouksessa on ilmoitettava, jos tätä valtaa on käytetty ja perustelut on ilmoitettava edustajistolle. Samaa asiaa ei aloitteen muodossa tarvitse ottaa käsittelyyn kuin kerran edustajistokauden aikana.